نام و نام خانوادگی: آقای دکتر امیر زندمقدم

مدرک تحصیلی: دکترای آموزش زبان انگليسی 

ایمیل: zandmoghadam@atu.ac.ir


 

رزومه علمی و پژوهشی

 

 

مسئول دفتر: آقای هادی خسروجردی شماره تماس: 44737563