نام و نام خانوادگی: آقای دکتر علی خورسندی طاسکوه

مدرک تحصیلی: دکترای مطالعات آموزشی 

ایمیل: khorsandi@gmail.com


 

رزومه علمی و پژوهشی

 

معاون مدیر: آقای دکتر سیدمرتضی طیبی


مدرک تحصیلی: تربيت‌بدني‌و‌علوم‌ورزشي‌-‌فيزيولوژي

ایمیل: tayebism@atu.ac.ir


رزومه علمی و پژوهشی

 

مسئول دفتر: آقای هادی خسروجردی

شماره تماس: 44737563