قطب علمی
قطب‌های علمی باهدف گسترش مرزهای دانش و اعتلای موقیت علمی کشور ، دستیابی به آخرین یافته‌های علمی در زمینه‌های تخصصی ، پاسخگویی به نیازهای اساسی کشور ، فراهم‌ساختن زمینه پرورش پژوهشگران طراز اول ، ایجاد محیط علمی پویا و مولد علم و تقویت فعالیت علمی گروهی ایجاد شده است . این قطب‌ها در چارچوب سیاست‌ها و اولویت‌های مصوب ، نقشه جامع علمی کشور و برنامه‌های حوزه پژوهشی و فن‌آوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت می‌کنند . دانشگاه علامه‌طباطبائی دارای پنج قطب علمی مهم است :

- بومی‌سازی برنامه‌درس

- ارتباطات ‌اجتماعی در رسـانه‌ها

- دولت و روابط بین‌الملل‌اسلامی

- مطالعات ترجمه

- اقتصاد توسعه با تأکیدبرالگوی اسلامی-ایرانی