شورای کرسی‏ های نظریه ‏پردازی، نقد و مناظره

نظریه محصول تلاش‏های نظری و عملی صاحب‏ نظر در طول حیات علمی او است. تولید علم مانند هر فرآیند تولیدی دیگری نیاز به امکانات و ابزارهای خاص خود دارد. برپایی جلسات کرسی نظریه ‏پردازی، نوآوری و یا نقد و مناظره توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه، از جمله شرایطی است که فضای فکری و مطالعاتی لازم برای ارائۀ ایده‏ های جدید و دیدگاه ‏های نو در رشته‏ های گوناگون را فراهم می‏ آورد.

شورای کرسی‌های نظریه‌پردازی دانشگاه با حضور رئیس دانشگاه، معاون پژوهشی، مدیران ذیربط در امور پژوهشی، و نمایندگان هر یک از دانشکده ‏ها، در سال 1385 فعالیت خود را آغاز کرد. و سیاست خود را بر این اصل که "کرسی‏ ها باید بومی‏ کردن علم را سرلوحۀ کار خود قرار دهند"، نهاده است. 

روش کار به این صورت است که متخصصان علاقه‌مند به کرسی نظریه ‏پردازی، نقد، نوآوری و مناظرۀ علمی می‌توانند از طریق نمایندگان دانشکده‏ های متبوع خود، نوآوری‌هایشان را در عرصه‌های نظریه‌پردازی و نقد و یا هرگونه فعالیت علمی حاوی نوآوری در عرصۀ علوم انسانی ارائه کنند و از مزایای کرسی‌ها بهره‌مند شوند.

در صورت تأیید در شورا موضوع برای طرح در حلقه علمی و انتخاب داور به دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی‏ ها ارسال می‌شود. پس از اعلام نتیجه در صورت تأیید، جلسۀ تخصصی (پیش اجلاسیه) برگزار می ‏شود. در صورت تأیید طرح در پیش اجلاسیه، با رعایت فاصلۀ زمانی مطلوب، دبیرخانه اجازۀ برگزاری اجلاسیه نهایی در دانشگاه را صادر می‏ نماید و پس از داوری نهایی، نتیجه اعلام می‌شود (در صورت نیاز به اصلاح، صاحب نظریه پس از اعمال اصلاحات لازم موضوع را به شورا، ارائه می‌دهد تا مجدداً مراحل برگزاری اجلاسیه طی شود).

به منظور بازدهی شورای کرسی‏ های دانشگاه و کمیته های دانشکده‏ ها ، مقرر شده است که:

شیوه مرسوم فرایند بررسی کرسی‏ ها، همچنان به کار خود ادامه داده و در کنار آن به منظور ترویج فرهنگ نقد و ترغیب محققان و استادان در عرضه نظریه و نوآوری، و تغییر فضای دانشکده‏ ها و دانشگاه، جلساتی با عنوان کرسی ترویجی، با حضور صاحب رأی، دو نفر ناقد و مدیر جلسه برگزار شود. در این سلسله از جلسات، از یک سو عملاً زمینۀ گسترش فضای نقد و نوآوری فراهم شود و از سوی دیگر نمونه‏ های علمی واجد شرایط برای کرسی ‏های نظریه پردازی اصلی تشخیص داده شود.

پس از ارائه موفق کرسی ترویجی در دانشکده‏ و در صورت تمایل صاحب کرسی و اعمال اصلاحات مورد نظر ناقدان، استادان و حاضران در جلسه، طرح به دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی‏ ها ارسال می‏ شود تا در فرایند برگزاری کرسی نهایی قرار گیرد.

 
فرایند برگزاری جلسات کرسی‏ های ترویجی دانشکده ‏ها به این صورت است:

1. متقاضی برگزاری کرسی ترویجی، چکیدۀ مقاله مورد بحث خود را به نماینده دانشکده تحویل می‏دهد.

2. موضوع در کمیتۀ منتخب دانشکده مطرح و زمان آن مشخص می‏ شود.

3. موضوع بحث، زمان و مکان برگزاری به شورای کرسی‏ های دانشگاه اعلام می‏ شود.
 

بدین ترتیب می توان برگزاری جلسات کرسی‏ ها در دانشگاه را در دو سطح و لایه علمی تفکیک کرد:

1. سطح ترویجی و عمومی
2. سطح اصلی و تخصصی

جهت ترغیب هرچه بیشتر دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی مقرر شده است چنانچه پایان‏ نامه‏ ها و رساله ‏های دانشجویی منجر به تولید نظریۀ جدید و یا نوآوری شود، دانشجویان کارشناسی ارشد تا 15 میلیون ریال و دانشجویان دورۀ دکتری تا30 میلیون ریال از حمایت مالی دانشگاه برخوردار شوند.