ردیف

نام و نام خانوادگی

نام واحد

شماره داخلی

شماره مستقیم

 

۱

دکتر سیدمهدی طاهری

ریاست

۳۶۰۱

۴۸۳۹۳۶۰۱

 

۲

مرجان نیکوئی

مسئول دفتر

۳۶۰۱

۴۸۳۹۳۶۰۱

 

۳

اشرف فدائی

معاونت

۳۶۰۳

 

 

۴

سمیه روشن

سازماندهی دانش

۳۶۱۳

 

 

۵

سعید اصغرزاده

سازماندهی دانش

۳۶۰۷

 

 

۶

ژیلا کاظمی

سازماندهی دانش

۳۶۰۵

 

 

۷

سارا ذوالقدر

سازماندهی دانش

۳۶۰۶

 

 

۸

ابوطالب چگینی

سازماندهی دانش

۳۶۲۳

 

 

۹

زهره حسن‌پور

گروه تأمین منابع علمی

۳۶۱۵

 

 

۱۰

پروانه ملااحمدی

 پایان‌نامه‌ها و طرح‌های پژوهشی

۳۶۱۴

 

 

۱۱

مسلم زین‌الدینی

امانت و طرح‌ غدیر

۳۶۰۹

 

 

۱۲

محمدعلی زرگری

امانت و تحویل پایان‌نامه 

۳۶۰۸

 

 

۱۳

منیره قاسمی

کتابخانۀ دیجیتالی

۳۶۰۴

 

 

۱۴

محمدکریم بیات

ادارۀ خدمات کاربران

۳۶۱۰

 

 

پیش‌شماره داخلی بخش‌ها جهت تماس از خارج از دانشگاه: ۴۸۳۹

شماره تلفن‌خانه دانشگاه: ۴۸۳۹۰۰۰۰