نام و نام خانوادگي

سمت

 شماره  تماس

آقای دکتر طاهری

رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

44737583

اشرف فدایی

معاون کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

44737583

مرجان نیکوئی

مسئول دفتر

44737583

محمدكريم بيات

کارشناس  مسئول خدمات مرجع الکترونیکی

48392510

سارا ذوالقدر

کارشناس سازماندهی دانش

48392579

پروانه ملااحمدي

کارشناس پایان نامه ها

48392587

مسلم زين‌الديني

کارشناس میز امانت

48932590

محمدعلی زرگری

کارشناس پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی

48392585

زهره حسن پور

کارشناس مسئول اسناد

48392586

احسان پارسایی

کارشناس پایان نامه ها

48392588

منیره قاسمی

کارشناس کتابخانه دیجیتال

48392576

ژیلا کاظمی

کارشناسی سازماندهی دانش

48392577

سعید اصغرزاده

کارشناس سازماندهی دانش

48392577

حامد علیپورحافظی

کارشناس فناوری

48392572

لیلا ساداتی

کارشناس تامین  منابع اطلاعاتی

48392575