نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

1

دکتر ماندانا تیشه یار

سرپرست مدیریت همکاریهای علمی بین ‏المللی

44737636

2

حمیده ادیبی

مسئول دفتر

گروه گسترش همکاریهای علمی بین ‏المللی

3

دکتر مجیدرضا مؤمنی

رئیس گروه گسترش همکاریهای علمی بین‏ المللی

44737665

4

زهره ولائی مرادی پور

کارشناس دانشجویان خارجی

44737682

5

 سیدعبدالحسین طباطبائی نسب

کارشناس پروژه های بین‏ المللی

44737665

6

علی اصغر حیدری

کارشناس تفاهم نامه های بین‏ المللی

44737682

گروه برنامه‌ریزی همکاری‌های بین‌المللی

7

فریبا جباری

رئیس گروه برنامه ریزی همکاریهای بین ‏المللی

44737682

8

فرزین رفعت پور

کارشناس استادان خارجی و امور کنسولی

44737665

9

رز فضلی

کارشناس اعزام دانشجویان

44737665

10

رسول فیروزی

مترجم

44737682

11

ماندانا سجادی

کارشناس برگزاری همایش‌های بین‏ المللی

44737665