• اخلاق در پژوهش
 
 ثبت مشخصات متقاضیان شرکت در مدرسه تابستانه اخلاق در پژوهش
زمان ۱۱ تا ۱۵ شهریور ۱۳۹۸


نام و نام خانوادگی : *
دانشگاه محل اشتغال : *
رشته تحصیلی : *
مرتبه علمی : *
تعداد همراهان :
شماره موبایل :
*
توضیحات :

- امکان همراهی خانواده مشروط به تقبل هزینه های اسکان و پذیرایی خواهد بود.
- هزینه رفت و آمد به عهده شما یا دانشگاهتان خواهد بود و هزینه اقامت در هتل و پذیرایی
  (صبحانه، ناهار و شام) به عهده دانشگاه علامه طباطبائی است. ضمناً هزینه اقامت همراهان هرنفر
  شبی 200 هزارتومان به همراه پذیرایی کامل و شبی 125 هزار تومان بدون پذیرایی خواهد بود.