• فرم درخواست اعطای کد اخلاق

فرم درخواست اعطای کد اخلاق

نام و نام خانوادگی : *
دانشگاه محل اشتغال: *
کد ملی: *
رشته تحصیلی: *
نوع پژوهش: رساله دکتری پایان نامه کارشناسی ارشد مقاله مستقل طرح پژوهشی
عنوان فارسی: *
عنوان انگلیسی:
*
تاریخ تصویب در گروه یا شورای پژوهشی:
:شماره تلفن همراه *
تائیدیه ایرانداک:
فرم رضایت آگاهانه:
فرم کارهای مصاحبه ای:
فرم کارهای پرسشنامه ای:
فرم پژوهشی قبل از اعطای کد:
فایل Word پروپوزال:
مصوبه گروه آموزشی *(مختص پژوهشگران دانشگاه علامه طباطبائی):
متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*

* طرح ارائه شده با مصوبه گروه آموزشی متبوع(برای اعطای کد اخلاق، طرح ارائه شده به تصویب شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده نرسیده باشد).

فرم های مورد نیاز درخواست کد اعطای اخلاق