تبدیل پایان نامه و رساله به کتاب

معاونت پژوهشی با هدف بازدارندگی اشخاص از ارتکاب ناخواسته تخلف پژوهشی در چاپ بدون مجوز کتاب برمبنای پایان‌نامه/رساله، از سال ۱۳۹۷ باستناد «دستورالعمل حقوقی نشر پایان نامه ها و رساله ها» اقدام به صدور کتبی این مجوز برای متقاضیان آن اعم از دانش‌آموختگان و اساتید راهنما نموده است. جهت تسهیل در روند اعطای مجوز نیز فرم الکترونیک زیر را آماده سازی کرده است.

 • نام و نام خانوادگی*نام کامل
  0
 • کدملّی*(10رقمی)
  1
 • دسته
  2
 • رشته*تحصیلی
  3
 • مقطع تحصیلی*فقط یکی انتخاب کنید
  کارشناسی ارشد
  دکتری
  4
 • وضعیت:*تعیین وضعیت درخواست کننده
  دانش آموخته
  در حال تحصیل
  استاد راهنما / استاد مشاور
  5
 • دانشکده و مراکز تابعه* دانشکده مورد نظر را انتخاب نمایید
  6
 • 7
 • عنوان*پایان نامه یا رساله
  8
 • استاد(ان) راهنما:*نام کامل
  9
 • استاد(ان) مشاور:*نام کامل
  10
 • شماره*موبایل
  11
 • ایمیل*آدرس صحیح ایمیل
  12
 • موافقت کتبی استاد راهنما*فایل خود را آپلود کنید آپلود
   13
  • موافقت کتبی استاد مشاور*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
    14