قطب علمی مدیریت تکنولوژی و نوآوری

تعداد بازدید:۶۷۱

اعضای هسته قطب علمی:

ردیف

نام و نام خانوادگی اعضای قطب

مرتبه علمی

زمینه تخصصی

دانشگاه محل خدمت

1

دکتر سیدحبیب‌اله طباطبائیان (مدیر)

دانشیار

مدیریت فناوری و نوآوری، سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری

دانشگاه علامه طباطبائی

2

دکتر لعیا الفت

استاد

مدیریت صنعتی، مدیریت زنجیره تأمین

دانشگاه علامه طباطبائی

3

دکتر مهدی الیاسی

دانشیار

مدیریت استراتژیک، مدیریت فناوری و نوآوری

دانشگاه علامه طباطبائی

4

دکتر سید سروش قاضی‌نوری

دانشیار

مدیریت استراتژیک و نوآوری، سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری

دانشگاه علامه طباطبائی

5

دکتر محمدرضا تقوا

دانشیار

مدیریت فناوری اطلاعات، هوشمندی کسب و کار

دانشگاه علامه طباطبائی

6

دکتر محمد نقی‌زاده

استادیار

مدیریت همکاری‌ها و انتقال فناوری، مدیریت نوآوری

دانشگاه علامه طباطبائی

7

دکتر جعفر باقری‌نژاد

دانشیار

نوآوری باز، نوآوری سازمانی

دانشگاه الزهراء

8

دکتر مهدی محمدی

استادیار

سیستم‌ها و اکوسیستم‌های نوآوری

دانشگاه تهران

9

دکتر سیدکمال طبائیان

استادیار

سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری، آینده‌پژوهی، ارزیابی فناوری

دانشگاه مالک اشتر