قطب علمی ارتباطات و رسانه

تعداد بازدید:۴۱۰

اعضای هسته قطب علمی:

ردیف

نام و نام خانوادگی اعضای قطب

مرتبه علمی

زمینه تخصصی

دانشگاه محل خدمت

1

دکتر علی‌اصغر کیاء (مدیر)

استاد

رسانه‌های الکترونیک

دانشگاه علامه طباطبائی

2

دکتر هادی خانیکی

استاد

ارتباطات توسعه

دانشگاه علامه طباطبائی

3

دکتر محمدمهدی فرقانی

دانشیار

روزنامه‌نگاری

دانشگاه علامه طباطبائی

4

دکتر سیدرضا نقیب‌السادات

دانشیار

تحقیق در رسانه و اتباطات

دانشگاه علامه طباطبائی

5

دکتر حسینعلی افخمی

دانشیار

برنامه‌ریزی شهری و شهرسازی

دانشگاه علامه طباطبائی

6

دکتر سید محمد مهدی‌زاده

دانشیار

نظریه‌های رسانه، تلویزیون و بازنمایی

دانشگاه علامه طباطبائی

7

دکتر سیدوحید عقیلی

دانشیار

جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی

دانشگاه آزاد اسلامی

8

دکتر مهدی محسنیان‌راد

دانشیار

ارتباطات انسانی و پژوهش در ارتباطات

دانشگاه امام صادق (ع)