قطب علمی ریاضیات مالی

تعداد بازدید:۵۴۰

اعضای هسته قطب علمی:

ردیف

نام و نام خانوادگی اعضای قطب

مرتبه علمی

زمینه تخصصی

دانشگاه محل خدمت

1

دکتر عبدالساده نیسی (مدیر)

دانشیار

ریاضیات مالی، مدل‌سازی و قیمت‌گذاری ابزارهای مشتقه، مطالعات مدل‌های نوین انتقال ریسک از بازارهای بیمه به بازار سرمایه، مدل‌های نوین پیش‌بینی قیمت بازارهای سرمایه

دانشگاه علامه طباطبائی

2

دکتر مقصود امیری

استاد

بهینه‌سازی پرتفولیو، تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه، بهینه‌سازی فرایند با روش‌های سطح پاسخ، زنجیره تأمین، کنترل کیفیت و قابلیت اطمینان، ارزیابی عملکرد سازمان‌ها با روش تحلیل پوششی داده‌ها

دانشگاه علامه طباطبائی

3

دکتر پیام حنفی‌زاده

دانشیار

ارزش‌گذاری دارایی‌های نامحسوس، بهینه‌سازی استوار سبد سهام، تحلیل فرایند مالی در شرایط عدم قطعیت

دانشگاه علامه طباطبائی

4

دکتر جاوید بهرامی

دانشیار

مطالعات مدل‌های کلان اقتصادی تأثیرگذار بر بازار سرمایه

دانشگاه علامه طباطبائی

5

دکتر اسماعیل بابلیان

استاد

روش‌های عددی حل مدل‌های ریاضیات مالی مانند روش‌های تفاضلات متناهی در مهندسی مالی

دانشگاه خوارزمی

6

دکتر جلیل رشیدی‌نیا

دانشیار

مطالعات مدل‌های توابع پایه شعاعی و روش‌های وابسته در حل مدل‌های ریاضیات مالی

دانشگاه علم و صنعت

7

دکتر فرشید مهردوست شهرستانی

دانشیار

مدل‌های تصادفی در ریاضیات مالی، آنالیز قیمت مدل‌های تصادفی

دانشگاه گیلان