قطب علمی دولت پژوهی

تعداد بازدید:۴۲۰

اعضای هسته قطب علمی:

ردیف

نام و نام خانوادگی اعضای قطب

مرتبه علمی

زمینه تخصصی

دانشگاه محل خدمت

1

دکتر شجاع احمدوند (مدیر)

دانشیار

اندیشه سیاسی در ایران و اسلام

دانشگاه علامه طباطبائی

2

دکتر حسین سلیمی

استاد

نظریه و روش روابط در بین‌الملل

دانشگاه علامه طباطبائی

3

دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی

استاد

نظریه اسلامی روابط بین‌الملل و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

دانشگاه علامه طباطبائی

4

دکتر ابراهیم برزگر

استاد

انقلاب اسلامی ایران، اندیشه سیاسی اسلامی، اندیشه سیاسی حضرت امام (ره)

دانشگاه علامه طباطبائی

5

دکتر رضا سیمبر

استاد

مسائل سیاسی جهان سوم، فنون مذاکرات بین‌‌الملل

دانشگاه گیلان

6

دکتر ارسلان قربانی شیخ نشین

استاد

سیاست خارجی خاورمیانه، نظریات روابط بین‌الملل

دانشگاه خوارزمی

7

دکتر امیرمحمد حاجی یوسفی

دانشیار

روش پژوهش، سیاست خارجی اسرائیل و اقتصاد سیاسی بین‌الملل

دانشگاه شهید بهشتی