معرفی معاون

تعداد بازدید:0
نام و نام خانوادگی: داود حسین پور

مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت دولتی

ایمیل: hosseinpour@atu.ac.ir

شماره تماس: 44737561
 

 

رزومه علمی و پژوهشی

کلید واژه ها: دکتر داود حسین پور