گروه برنامه ریزی پژوهشی

شرح وظایف :

 • تهیه و تنظیم برنامه‌های لازم کوتاه مدت، ‌ میان مدت و بلندمدت پژوهشی در چارچوب سیاست‌های دانشگاه
 • پیشنهاد اعتبارات پژوهشی و نظارت بر نحوه هزینه‏ کرد بودجه پژوهشی.
 • بررسی پیشنهاد اجرای طرح های پژوهشی دانشکده‌ای، دانشگاهی، ایجاد رشته، اولویت پژوهشی، تولید محتوای دروس دوره ‏های مجازی و رفع ایراد اولیه آن‏ها به منظور عقد قرارداد یا معرفی به شورای پژوهشی دانشگاه، شناسایی، پیشنهاد و انتخاب داور/داوران، شناسایی پیشنهاد و انتخاب ناظر/ناظران، عقد قرارداد با مجریان طرح های پژوهشی، عقد قرارداد با ناظر/ناظران طرح های پژوهشی، نظارت بر روند اجرای طرح های پژوهشی و پیگیری در خصوص ارسال به موقع گزارش طرح جهت ارسال به ناظر/ناظران طرح
 • ارائه پیشنهادها و اتخاذ راهکارهای لازم به منظور اصلاح وضعیت طرح‌های پژوهشی و رشد و توسعه پژوهش ‏های داخل دانشگاه.
 • اجرای آیین‏نامه پژوهانه اعضای هیأت علمی(grant) و تنظیم دستورالعمل/شیوه ‏نامه در راستای اجرای بهینه آن، پیشنهاد ضریب ریالی، ارسال فراخوان، بررسی مستندات، تعیین امتیاز و تخصیص اعتبار به متقاضیان و اعلام به دانشکده ها، پیگیری تخصیص بودجه و نظارت بر حسن اجرای آیین‏نامه در دانشکده ‏های تابعه و هرگونه اقدام لازم در این خصوص.
 • تشویق آثار(کتاب و مقاله) اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه و تهیه آیین‏نامه، دستورالعمل و شیوه ‏نامه‏ های لازم.
 • برنامه‏ ریزی به منظور تدوین و اجرای راهکارهای حمایت  از نوآوری‌ها، ابداعات و اختراعات پژوهشگران دانشگاه
 • استقرار سامانه طرح‏ های پژوهشی دانشگاه و نظارت مستمر بر آن.
 • برنامه ‏ریزی و اجرای فرایند پژوهش های نظری مانند کرسی‏ های نقد و نظریه‏ پردازی، مناظره و تهیه آیین‏نامه، دستورالعمل و شیوه‏ نامه ‏های لازم و نظارت بر روند امور در دانشکده ‏های تابعه و پیگیری.
 • بررسی ظرفیت‏ های دانشگاه و هدایت فعالیت‏ ها به سوی شناسایی به عنوان سرآمد/قطب علمی در حوزه‏ های علمی مورد نظر و تلاش برای حفظ سرآمدی دانشگاه.
 • مطالعه، بررسی و تصویب پیشنهاد ایجاد هسته‏ های پژوهشی و برنامه‏ ریزی و نظارت بر حسن اجرای آن‏ها و تهیه آیین نامه، دستورالعمل و شیوه‏ نامه‏ های لازم.
 • برنامه‏ ریزی به منظور اجرای بهینه طرح پژوهانه دانشجویان دکتری و نظارت بر حسن اجرای آن و تهیه آیین‏نامه، دستورالعمل و شیوه‏ نامه‏ های لازم برای بهبود اجرای آن.
 • برنامه ریزی و برگزاری جشنواره ‏های ملی مانند هفته پژوهش و فناوری
 • برنامه ‏ریزی و  اجرای شیوه ‏نامه دستیار پژوهشی به منظور بهره‏ گیری از ظرفیت و توانمندی دانشجویان و فارغ التحصیلان شایسته تحصیلات تکمیلی و فعالان عرصه صنعت و جامعه در پیشبرد طرح ها و فعالیت های پژوهشی دانشگاه و نظارت بر آن.
 • تهیه و تنظیم گزارش علمی در راستای فعالیت های محول.