گروه پژوهش ‏های کاربردی

تعداد بازدید:۰

شرح وظایف :

 • تدوین راهبردها و برنامه ‏های لازم پیرامون مشارکت سازنده با سازمان‏ ها و مؤسسات در راستای اجرای پژوهش‌های تقاضا محور
 • بررسی نظرات و راهکارهای کارگروه های تخصصی در خصوص طرح های کلان عتف و ارائه پیشنهادهای لازم به معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم
 • برررسی نیازهای پژوهشی سازمان‏ ها و تدوین آن در قالب پژوهش‏های کاربردی، عقد و اجرای قرارداد، انجام مکاتبات لازم بر اساس مفاد قرارداد، تهیه و ارسال ضمانت‌نامه‌های لازم، دریافت گزارشات مرحله‌ای و نهایی و ارسال برای کارفرما، پیگیری وصول مطالبات مربوطه، اخذ مفاصا حساب طرح در صورت نیاز، اعلام اختتام طرح، کسر بالاسری و توزیع آن مطابق مصوبه هیأت رئیسه، صدور چک مجریان و...
 • بررسی درخواست سازمان ها و مؤسسات برای انعقاد تفاهم نامه همکاری، تدوین محورهای همکاری و تعهدات طرفین تفاهم نامه و در صورت تأیید انعقاد تفاهم نامه، برنامه ‏ریزی برای اجرای تفاهم نامه  با معرفی نمایندگان طرفین، برگزاری نشست های مشترک و یافتن راهکارهای اجرایی برای ارتباط مؤثر بین جامعه و دانشگاه
 • بررسی چالش ‏های پیش روی گسترش کمی و کیفی ارتباط پژوهش ‏های کاربردی و تلاش برای دستیابی به الگوی مناسب در این خصوص
 • تشکیل کارگروه های تخصصی در حوزه های اولویت دار و تقاضا محور با حضور اعضای هیأت علمی دانشگاه و متخصصان کشور
 • مطالعه و بررسی موضوعات نظری و کاربردی برای برگزاری به صورت همایش
 • استقرار سامانه همایش ها و نظارت بر آن.
 • مطالعه نحوه جذب طرح های ملی و انجام امور مربوط
 • همکاری با سازمان ها در اجرای برنامه سیاستی آن ها مبنی بر حمایت از پایان نامه ها/رساله ها با موضوع مرتبط با نیازهای اعلام شده از سوی آن‏ها
 • اجرای فرایند اعطا و اعزام دانشجویان به فرصت مطالعاتی داخلی دانشجویان دکتری
 • انجام امور دانشجویان پژوهش محور شامل بررسی نیازهای سازمان های طرف تفاهم نامه برای برآورد تعداد سهمیه پذیرش دانشجو در رشته های دایر در مقطع دکتری، بررسی و ارزیابی سوابق فعالیت های علمی داوطلبان، تعیین اعضای کمیته راهبردی رساله بر اساس آیین نامه و ضوابط مربوط،  نظارت بر بررسی کفایت علمی و صدور مجوز دفاع، همکاری با معاونت آموزشی در بررسی درخواست های تبدیل بورس خارج به داخل و دانشجویان خارجی، اعلام نکات کارشناسی به وزارت متبوع برای اصلاح/تکمیل آیین نامه ها، تعیین رویه های بهینه انجام امور
 • بررسی و تدوین سیاست ها و راهبردهای مناسب برای اصلاح وضعیت واحدهای پژوهشی و ارائه پیشنهاد های مناسب برای تغییر، ساخت، اساسنامه تعداد و وظایف گروه های پژوهشی و بررسی موضوعات مرتبط برای طرح در شورای پژوهشی دانشگاه
 • بررسی درخواست های نیاز دانشگاه و جامعه به واحدهای پژوهشی جدید، مطالعه تطبیقی پیرامون واحدهای مشابه در سایر دانشگاه ها و وزارت خانه ها، طراحی ارتباط مؤثر بین واحدهای پژوهشی و مدیریت امور پژوهشی.