مرکز تحقیقات ادبیات فارسی علامه اقبال لاهوری

مرکز تحقیقات ادبیات فارسی علامه اقبال لاهوری

رئیس: دکتر احمد تمیم‌داری

اهداف

پژوهش‏ های وابسته به موضوع زبان و ادب فارسی با گرفتن سفارش از داخل یا خارج دانشگاه

ارائه خدمات آموزشی در ازای قرارداد

انتشار مجله و خبرنامه‏‌های مرتبط با اهداف مرکز

مبادرت به هرگونه فعالیت و اقدامات مربوط که در چارچوب اساسنامه مرکز و سیاست‌های دانشگاه، توانمندی‌های علمی و نظری مرکز را منفرداً و در مجموع برای دستیابی به هدف‌ها افزایش می‌دهد.

گروه ها

گروه پژوهشی نسخه‏ های خطی

گروه پژوهشی ادبیات فارسی در گذشته

گروه پژوهشی ادبیات فارسی در دوره معاصر

محل استقرار:

دانشکده ادبیات فارسی و زبان‏ های خارجی

تلفن: 88692345 داخلی 109