گروه پژوهشی مطالعات اجتماعی فرهنگی جوانان

تعداد بازدید:0

 گروه پژوهشی مطالعات اجتماعی فرهنگی جوانان

رئیس: دکتر محمدتقی کرمی قهی

اهداف

به منظور توسعه و گسترش پژوهش‏ های علمی و افزایش کارایی نسل جوان در حیات جامعه

پیشبرد آینده نگری در زمینه پژوهشگری، سیاست‏گذاری، برنامه‌ریزی و گسترش ارتباطات علمی و پژوهشی و ارتقای کیفیت پژوهش‏ های مرتبط با جوانان

مطالعه و تحقیق به منظور کمک به حل مسائل و مشکلات جوانان و تدوین طرح‌های پژوهشی در ارتباط با جوانان متناسب با اوضاع اجتماعی و فرهنگی جامعه و برقراری رابطه پویا، متوازن و همه‌جانبه با جوانان در ابعاد مختلف

توسعه فرهنگ اجتماعی – فرهنگی جوانان

گسترش همکاری‌های علمی و آموزشی و پژوهشی مشترک با مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور و سازمان‌های بین‌المللی مرتبط با جوانان،

مطالعه و برنامه‌ریزی برای افزایش تعامل میان دانشگاه و جوانان با دیگر نهادهای آموزشی و پژوهشی

​گروه ها

مطالعات فرهنگی اجتماعی جوانان

محل استقرار:

دانشکده علوم اجتماعی

تلفن: 22260055