مرکز مطالعات گردشگری

تعداد بازدید:۱۶۹۳

مرکز مطالعات گردشگری

رئیس: دکتر سید مجتبی محمودزاده

اهداف
تولید، ترویج و نشر دانش‌های نوین در زمینه علم جغرافیا، صنعت جهانگردی و گذران اوقات فراغت

انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی و ارتقای کیفی پژوهش‏ ها در زمینه جغرافیا، جهانگردی و گذران اوقات فراغت، هتل‏داری و سایر زمینه‌های مرتبط

مسأله‌یابی و آسیب‌شناسی در زمینه‌های یاد شده و ارائه راهکارهای مناسب برای رفع و تعدیل آن

همکاری با معاونت پژوهشی برای برقراری ارتباط مؤثر با کلیه گروه‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی و برقراری ارتباط مؤثر با کلیه سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی داخل و خارج کشور در جهت بسط تعاملات علمی و همکاری پژوهشی

گروه ها

گروه گردشگری  (مدیر: آقای دکتر قادری)

گروه هتلداری     (مدیر: آقای دکتر ضرغام)

محل استقرار

دهکده المپیک - پردیس مرکزی دانشگاه

تلفن: 48392896