گروه برنامه‌ریزی همکاری‌های علمی بین‌المللی

دکتر فریبا جباری

سمت: رئیس گروه برنامه‌ریزی همکاری‌های علمی بین‌المللی

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر فریبا جباری

تلفن: ۰۲۱۴۸۳۹۲۱۵۷

آخرین بروزرسانی: ۲۰ اسفند ۱۴۰۲

دکتر فریبا جباری


 اعزام کنندۀ دانشجو و استاد به خارج کشور .

علی‌اصغر حیدری

سمت: کارشناس مسئول برنامه ريزي همکاري هاي علمي و بين المللي

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیعلی‌اصغر حیدری

تلفن: ۰۲۱۴۸۳۹۲۱۵

آخرین بروزرسانی: ۱۴ اسفند ۱۴۰۲

علی‌اصغر حیدری


تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی

سید حسین طباطبایی‌نسب

سمت: کارشناس مديريت همکاري هاي علمي بين المللي

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیسید حسین طباطبایی‌نسب

تلفن: ۰۲۱۴۸۳۹۲۱۰۹

آخرین بروزرسانی: ۱۴ اسفند ۱۴۰۲

سید حسین طباطبایی‌نسب


پروژه‌های پژوهشی مشترک بین‌المللی

سید محمد سعید شجاعی

سمت: کارشناس مديريت همکاري هاي علمي بين المللي

مدرک تحصیلی: دکتری

تلفن: ۰۲۱-۴۸۳۹۲۳۴۸

آخرین بروزرسانی: ۱۹ اسفند ۱۴۰۲

سید محمد سعید شجاعی


 کارشناس تفاهم نامه ها و قراردادهای بین المللی