مطالب مرتبط با کلید واژه

دکتر داود حسین پور


معرفی معاون

نام و نام خانوادگی: داود حسین پور مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت دولتی ایمیل: hosseinpour@atu.ac.ir شماره تماس: 44737561     رزومه علمی و پژوهشی ...

معرفی معاون پژوهشی

نام و نام خانوادگی: داود حسین پور مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت دولتی ایمیل: hosseinpour@atu.ac.ir شماره تماس: 44737561     رزومه علمی و پژوهشی ...