مطالب مرتبط با کلید واژه

انسان


دومین همایش ملی دعاپژوهی

دومین همایش ملی دعاپژوهی

«دومین همایش ملی دعاپژوهی با نگاهی ویژه به انسان و دوران معاصر» توسط دانشگاه بوعلی سینا در ۷ اسفند ماه ۱۴۰۱ به صورت حضوری و مجازی برگزار می شود.

ادامه مطلب