مطالب مرتبط با کلید واژه

فرایند


...

...

مأموریت محوری دانشگاه : «توسعه علم و فناوری، گسترش مرزهای دانش» سیاست : «افزایش شمار مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارجی»

ادامه مطلب

کرسی ترویجی

کرسی­ ترویجی: به کرسی ­هایی علمی اطلاق می ­شود که صاحب‌نظران در یک جلسه به صورت عرضه (ارائۀ یافته ­های تازه علمی و پژوهشی) و نقد ایدۀ علمی یا مناظره، به ارائۀ مدعیات خود می‌پردازند. در نهایت مدعیاتِ صاحب نظران ...