کرسی ترویجی

تعداد بازدید:۱۷۱۲

کرسی­ ترویجی:

به کرسی ­هایی علمی اطلاق می ­شود که صاحب‌نظران در یک جلسه به صورت عرضه (ارائۀ یافته ­های تازه علمی و پژوهشی) و نقد ایدۀ علمی یا مناظره، به ارائۀ مدعیات خود می‌پردازند. در نهایت مدعیاتِ صاحب نظران در کرسی عرضه و آن ایدۀ علمی توسط دو یا حداکثر سه ناقد (داخلی، خارجی) و در مناظره توسط طرف مقابل، نقد می­ شود و بدون داوری یا نمره‌دهی به پایان می­ رسد.

            فرایند برگزاری کرسی­ های ترویجی:

 1. صاحب کرسی ترویجی، درخواست برگزاری کرسی ترویجی خود را به‌همراه متن مکتوب (طرح‌نامه) که حاوی نوآوری مفهومی، فرضیه­ ای، نظریه­ ای، موضوعی، روشی، نقادی نظریه ­ای و بومی ­سازی مفاهیم و نظریه­ ها باشد، یک ماه قبل از برگزاری کرسی ترویجی آماده و به همراه چکیده (حداکثر 250 کلمه) به نمایندۀ دانشکده در شورای کرسی‏ های نظریه‌پردازی، نقد و مناظرۀ دانشگاه تحویل می­ دهد.

 2. نمایندۀ کرسی ­های دانشکده، ضمن هم­ اندیشی با اعضای گروه آموزشی مربوط، یک نفر عضو هیأت علمی صاحب‌نظر در حوزۀ موضوع را به ­عنوان ناقد از درون دانشکده و یک نفر ناقد را از بیرون دانشگاه و یک نفر را به­ عنوان مدیر جلسه انتخاب و از ایشان برای حضور در جلسۀ کرسی ترویجی دعوت می­ نماید.

 3. یک هفته قبل از برگزاری جلسه کرسی ترویجی، اطلاع‌رسانی کرسی به‌وسیلۀ پوستر، بنر، سایت و تابلوی اعلانات دانشکده انجام می­ شود تا دانشجویان و اعضای هیأت علمی علاقه‌مند در جلسه شرکت نمایند.

 4. جلسۀ کرسی ترویجی در تاریخ مورد نظر، برگزار می­ شود.

 5. صاحب کرسی بحث اصلی خود را با تأکید بر نوآوریِ موجود در آن، به مدت سی دقیقه ارائه می‌نماید.

 6. هر یک از ناقدان ارزیابی خود را از نقاط قوت و ضعف موضوع، به مدت پانزده دقیقه مطرح می‌نمایند.

 7. صاحب کرسی به مدت بیست دقیقه توضیحات تکمیلی و پاسخ ‏های لازم را به ناقدان ارائه می­ نماید.

 8. هر یک از ناقدان به مدت پنج دقیقه دیدگاه‌های تکمیلی خود را مطرح می­ نمایند. در این مقطع اعضای هیأت علمیِ حاضر و دانشجویان در جلسه نیز اجازۀ طرح سؤال و اظهار نظر خواهند داشت.

 9. صاحب کرسی ضمن پاسخ به سئوالات مطرح شده، بحث خود را جمع ­بندی می ­نماید.

 10.  مدیر جلسه ضمن ادارۀ جلسه به جمع ­بندی مطالب، تهیه و تکمیل فرم گزارش می‌پردازد و کلیۀ مستندات را حداکثر طی دو هفته به نمایندۀ کرسی­ های دانشکده تحویل می‌دهد. 

 11. نمایندۀ کرسی های دانشکده نسبت به پرداخت حق الزحمه در دانشکده و ارسال مستندات به معاونت پژوهشی دانشگاه اقدام می نماید.

 12. معاونت پژوهشی دانشگاه نسبت به صدور گواهی تأییدیه کرسی ترویجی اقدام می نماید.

               امتیازهای مربوط به برگزاری کرسی های ترویجی

 1. گواهی تأیید برگزاری کرسی ترویجی برای صاحب کرسی ترویجی، ناقدین و مدیر جلسه با امضای مشترک رئیس دبیرخانۀ هیأت حمایت از کرسی­ ها و رئیس دانشگاه صادر می ­شود.
 2. به ازای هر کرسی ترویجی برگزارشده 4 امتیاز پژوهانه به صاحب کرسی ترویجی اعطا می ­شود.
 3. هیأت ممیزۀ دانشگاه برای ارائه­کنندۀ هر کرسی ترویجی در دانشکده ­ها 2 تا 4 امتیاز پژوهشی جهت ترفیع پایه و ارتقاء اعطا می­ نماید.
 4. کمیتۀ ترفیعات دانشگاه برای ناقدان هر کرسی ترویجی در دانشکده ­ها 1 تا 2 امتیاز پژوهشی صرفاً جهت ترفیع پایه اعطا می­ نماید.
 5. به مقالات چاپ­ شدۀ مستخرج از کرسی­های ترویجی در کتاب مجموعه مقالات کرسی ­های دانشگاه تا سقف 3 امتیاز پژوهشی صرفاً جهت ترفیع پایه اعطا می­ شود.
 6. حمایت مالی برای صاحب کرسی، ناقدان، مدیر جلسه و نماینده کرسی ها مطابق شیوه نامه برگزاری کرسی ها انجام می شود.

کلید واژه ها: کرسی ترویجی فرایند