کرسی

تعداد بازدید:۴۹۵

کرسی مسندی است علمی، متشکل از صاحبنظران و متخصصان طراز اول یک حوزه تخصصی که با تأیید شورای علمی هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی فعالیت می ­کنند. کرسی ترویجی به نشستی علمی اطلاق می ­شود که صاحب نظر برای دفاع از نظر خود یا نظر غیر، با ارائه متن مکتوب به همراه نقد ناقد یا ناقدان یا مباحثه علمی دو صاحب نظر رقیب دارای متن مکتوب در مدعای علمی که بدون داوری و بر اساس اخلاق، منطق علمی و آزادی بیان با هدف بسط فرهنگ "گفتگو و نقد"، تقویت فضای عقلانی، ترویج و بررسی دیدگاه های مختلف و گفتمان سازی علمی، توسط مراکز علمی و آموزشی در دو قالب ذیل برگزار می­ شود.

1ـ عرضه و نقد دیدگاه علمی

مناظره علمی

دانشگاه علامه طباطبائی در جهت افزایش رونق و نشاط علمی، ایجاد زمینه ارتقای فرهنگ نقد و نوآوری علمی، سنجش کیفی دستاوردهای علمی پژوهشگران و ایجاد بسترهای مناسب برای بهره گیری از این دستاوردها نسبت به برگزاری کرسی­ های ترویجی و تخصصی اهتمام ویژه ای داشته است.

 

 

 

کلید واژه ها: کرسی مناظره