مطالب مرتبط با کلید واژه

کرسی ترویجی


کرسی ترویجی

کرسی­ ترویجی: به کرسی ­هایی علمی اطلاق می ­شود که صاحب‌نظران در یک جلسه به صورت عرضه (ارائۀ یافته ­های تازه علمی و پژوهشی) و نقد ایدۀ علمی یا مناظره، به ارائۀ مدعیات خود می‌پردازند. در نهایت مدعیاتِ صاحب نظران ...