تقدیر معاون پژوهشی وزارت علوم و معاون پژوهشی دانشگاه از دکتر نقی زاده به عنوان مجری طرح برگزیده دانشگاهی سال 99

تعداد بازدید:۶۵۹
طرح پژوهشی: توسعه نمونه الگوی های پیوست فناوری در قراردادهای صنعت گاز با رویکرد حداکثر انتقال و یادگیری فناوری در قراردادهای تجاری بین المللی
تقدیر معاون پژوهشی وزارت  علوم و معاون پژوهشی دانشگاه از دکتر نقی زاده به عنوان مجری طرح برگزیده دانشگاهی سال 99

 

کلید واژه ها: تقدیر معاونت پژوهشی وزارت از دکتر محمد نقی زاده به عنوان مجری طرح برگزیده دانشگاهی سال 1399


نظر شما :