کرسی ها

کرسی ترویجی نوسانات بازار سرمایه ایران

کرسی ترویجی نوسانات بازار سرمایه ایران

مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو کرسی ترویجی با عنوان «نوسانات بازار سرمایه ایران» توسط آقای دکتر سعید اسلامی بیدگلی در تاریخ ۱۹ آذر ۱۴۰۱ از ساعت ۱۱/۳۰ الی ۱۳/۳۰ برگزار می نماید.

کرسی ترویجی سبک زندگی و تغذیه آموزشی و ارتباط آن با یادگیری و موفقیت تحصیلی (با تأکید بر زبان آموزی)

کرسی ترویجی سبک زندگی و تغذیه آموزشی و ارتباط آن با یادگیری و موفقیت تحصیلی (با تأکید بر زبان آموزی)

کرسی ترویجی با موضوع «سبک زندگی و تغذیه آموزشی و ارتباط آن با یادگیری و موفقیت تحصیلی (با تأکید بر زبان آموزی) توسط سرکار خانم دکتر زری سعیدی طلب در سالن شهید مطهری دانشکده ادبیات ...