انتشار کتاب «سیاست‌گذاری اجتماعی در جهان اسلام» دکتر تاج مزینانی از سوی انتشارات Palgrave

تعداد بازدید:۴۶۱
این کتاب، به تازگی توسط دکتر تاج مزینانی، با همکاری گروهی از محققان برجسته در انتشارات palgrave به چاپ رسیده است.
انتشار کتاب «سیاست‌گذاری اجتماعی در جهان اسلام» دکتر تاج مزینانی از سوی انتشارات Palgrave

خبرگزاری عطنا: این کتاب، به تازگی توسط دکتر علی اکبر تاج مزینانی، دانشیار گروه رفاه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی، با همکاری گروهی از محققان برجسته از کشورهای مختلف در انتشارات palgrave macmilan به چاپ رسیده است. اهمیت این کتاب از آن روست که به گونه‌ای موثر خلأ موجود در ادبیات حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی در کشورهای اسلامی را فروکاسته و به بررسی وضعیت سیاست‌های اجتماعی در این حوزه جغرافیایی پرداخته است.

کلید واژه ها: انتشار کتاب «سیاست‌گذاری اجتماعی در جهان اسلام» دکتر تاج مزینانی از سوی انتشارات Palgrave


نظر شما :