کرسی های ترویجی: ضرورت و اهمیت درس تربیت بدنی در مدارس ابتدایی، طراحی برنامه جامع تربیت بدنی در مدارس ابتدایی

تعداد بازدید:۵۷۷
صاحب کرسی: دکتر زهرا سلمان، ناقدان دکتر غلامرضالطفی و دکتر محمدرضا اصلانخانی - سه شنبه 28 بهمن 99 ساعت 15:00-13:00 https://meeting.atu.ac.ir/ch/korsi1
کرسی های ترویجی: ضرورت و اهمیت درس تربیت بدنی در مدارس ابتدایی، طراحی برنامه جامع تربیت بدنی در مدارس ابتدایی

کلید واژه ها: کرسی های ترویجی ضرورت و اهمیت درس تربیت بدنی در مدارس ابتدایی، طراحی برنامه جامع تربیت بدنی در مدارس ابتدایی دکتر زهرا سلمان


نظر شما :