کرسی ترویجی: عملگرایی تعویقی در تصمیم گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

تعداد بازدید:۴۶۶
صاحب کرسی: دکتر سیدرضاموسوی نیا، ناقدان: دکتر هادی آجیلی و دکتر روح الله طالبی آرانی - چهارشنبه 13 اسفند 99 ساعت 12:00-10:00 https://meeting.atu.ac.ir/ch/korsi1
کرسی ترویجی: عملگرایی تعویقی در تصمیم گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

کلید واژه ها: کرسی ترویجی عملگرایی تعویقی در تصمیم گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دکتر سیدرضا موسوی نیا


نظر شما :