12 نشریه علمی-پژوهشی دانشگاه در میان نشریات برتر (Q1) کشور قرار گرفت

تعداد بازدید:۷۲۳
پایگاه (ISC) وضعیت استنادی نشریات در سال 1397 را منتشر و از 29 نشریه مورد بررسی‌ شده دانشگاه، برای 28 نشریه ضریب تأثیر محاسبه نموده است.
12 نشریه علمی-پژوهشی دانشگاه در میان نشریات برتر (Q1) کشور قرار گرفت

کلید واژه ها: 12 نشریه علمی-پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی در میان نشریات برتر (Q1) کشور قرار گرفت


نظر شما :