کرسی نظریه پردازی دکتر محمد دبیرمقدم: نظریه تعاملی زبان

۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۰۴:۳۰ کد : ۱۴۸۶۸ کرسی ها
تعداد بازدید:۶۹۹
ناقدان: دکتر قیطوری، دکتر رضایی، دکتر ساسانی - داوران دکتر عاصی، دکتر راسخ مهند، دکتر گلفام، دکتر آقاگل زاده - پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت ساعت ۱۰:۰۰ https://meeting.atu.ac.ir/ch/korsi۱
کرسی نظریه پردازی دکتر محمد دبیرمقدم: نظریه تعاملی زبان

کلید واژه ها: کرسی نظریه پردازی دکتر محمد دبیرمقدم: نظریه تعامی زبان ناقدان: دکتر عامر قیطوری، دکتر والی رضایی، دکتر فرهاد ساسانی - داوران دکتر سیدمصطفی عاصی


نظر شما :