• آرشیو اخبار و صفحات


برنامۀ روز پژوهش دانشگاه علامه طباطبائی
شنبه مورخ اول دیماه 1397 - سالن آزادگان پژوهشگاه صنعت نفت
 ١٥:٥٢ - 1397/09/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
کرسی ترویجی : "چارچوب روش شناختی برای آسیب شناسی نظام مدیریت منابع انسانی در سازمان ها"
صاحب کرسی: دکتر جهانیار بامدادصوفی - ناقدان: دکتر مجتبی امیری ، دکتر بهروز رضایی منش - یکشنبه 2 دیماه ساعت 14 دانشکده مدیریت - سالن شورا
 ١٧:١١ - 1397/09/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
کرسی ترویجی : "نهادهای خوب؛ نهادهای کارا یانهادهای عادلانه؟ تبیین انتظارنهایی ازنهادهای اجتماعی"
صاحب نظر : آقای دکتر سیروس امیدوار - ناقدان : دکتر علی نصیری اقدم و دکتر محمد نعمتی - دوشنبه 26 آذر 1397 ساعت 12:15 - سالن شماره 2 - دانشکده اقتصاد
 ١٤:٢٨ - 1397/09/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
کرسی ترویجی : "شکوفایی یا فروپاشی تحلیلی نقادانه از نام گذاری عصر مملوکی-عثمانی"
صاحب کرسی: دکتر ربابه رمضانی - ناقدان: قادر پریز و هادی نظری منظم - سه شنبه 20 آذر97 ساعت 13 دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - سالن مطهری
 ١٦:٥٨ - 1397/09/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
نشست روز پژوهش و علوم انسانی
مکان: سالن کتابخانه مرکزی دانشگاه علامه طباطبائی - زمان: 27 آذرماه 1397
 ١٥:٢٦ - 1397/09/18 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 صفحه بعدی >>