پژوهشکدۀ مطالعات ترجمه

رئیس: دکتر معصومه استاجی

اهداف

ایجاد نهضت ترجمه و سامان بخشیدن به فن ترجمه در کشور به عنوان جهت‌گیری اصلی مرکز

نهضت ترجمه در کشور به معنی گزینش منطقی و حساب شده کتاب‌های بنیادی در رشته‌های مختلف و حرکت به سمت معرفی آنها به مؤسسات مختلف و دریافت سفارش برای ترجمة آنها

فراهم آوردن زمینه‌های مناسب تحقیق مرتبط با ترجمه و تربیت مترجمان زبده

مبادرت به هرگونه فعالیت و اقدامات مربوط که در چارچوب اساسنامه مرکز و سیاست‌های دانشگاه، توانمندی‌های علمی و نظری مرکز را در مجموع برای دستیابی به هدف‌ها افزایش می‌دهد.

​گروه ها

مطالعات اجتماعی > آقای دکترطالبی

پژوهش تعلیم و تربیت > آقای دکترعبدالهی

مطالعات روان‏شناسی ­میان فرهنگی > آقای­ دکترمعتمدی

حقوق نهادها و شهروندان > آقای دکترغلامی

مطالعات سیاسی و روابط بین ­الملل (مصوب: مطالعات منطقه­ ای و روابط بین­ الملل) - آقای دکتر دلاوری

محل استقرار:

دانشکدة ادبیات فارسی و زبان‏ های خارجی

تلفن: 88690022