گروه گسترش همکاری‌های علمی بین المللی

دکتر نرگس سنائی

سمت: رئیس گروه گسترش همکاری‌های علمی بین‌المللی

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر نرگس سنائی

تلفن: ۰۲۱۴۸۳۹۲۱۵۸

آخرین بروزرسانی: ۲۲ اسفند ۱۴۰۲

دکتر نرگس سنائی


رئیس میز روسیه ، آسیای میانه و قفقاز

شماره اتاق: 323

رسول فیروزی

سمت: کارشناس مسئول گسترش همکاري‌هاي علمي بين‌المللي

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیرسول فیروزی

تلفن: : ۰۲۱۴۸۳۹۲۴۸۳

آخرین بروزرسانی: ۱۴ اسفند ۱۴۰۲

رسول فیروزی


کارشناس مکاتبات بین‌المللی و دبیر وبسایت‌های انگلیسی دانشگاه

دکتر ماندانا سجادی

سمت: کارشناس مديريت همکاري هاي علمي بين المللي

مدرک تحصیلی: دکتری روابط بین الملل

تلفن: ۰۲۱۴۸۳۹۲۲۹۰

آخرین بروزرسانی: ۲۲ اسفند ۱۴۰۲

دکتر ماندانا سجادی


کارشناس برگزاری رویدادهای بین المللی و امور کنسولی