اخبار

خبر روز

کرسی ترویجی "پیچیدگی ارتباطی توابع بولی و حدس باز کارپ در علوم کامپیوتر نظری"

سخنران: دکتر حسین تیموری فعال - ناقدان: دکتر ابراهیم قربانی و دکتر نویده مدرسی - سه شنبه 7 خرداد 1398 - ساعت 11:30 تا 12:30 - سالن اجتماعات دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر

برگزاری فازدوم کارگاه اخلاق در پژوهش (موضوعات علوم انسانی و اجتماعی)

مدرس: دکتر فریبااصغری، دکتر مجتبی پارسا،دکترعلی خورسندی - سخنران: دکتر احسان شمسی دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی - 3شنبه 21خرداد - 8:30 تا 18:30 - کتابخانه مرکزی

سامانه NEMA گزارش مجتمع از نظام های رتبه بندی دانشگاه ها و مجلات علمی سال 2018

سامانهٔ ایرانداک : «جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان(نما)» کوششی برای شناسایی و گزارش درست و روزآمد جایگاه کشور در شاخص‌های کلیدی جهانی علم و فناوری است.

فراخوان مقاله : دانشنامه آموزش های علمی-کاربردی

فراخوان مقاله از صاحب نظران و پژوهشگران - مهلت ثبت نام اولیه و انتخاب مداخل پیشنهادی 1398/03/31

ارتقای جایگاه دانشگاه علامه طباطبائی در رتبه‌بندی جدید پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

دانشگاه علامه طباطبائی در رتبه‌بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) به بازه ۳۰-۲۲ ارتقا یافت.

اطلاعیه : طرح‌نامه ها و پروپوزال‌ با موضوعات حساس «پژوهش های انسانی و حیوانی»

طرح‌نامه ها و پروپوزال‌ با موضوعات حساس «پژوهش های انسانی و حیوانی» نیازمند دریافت کداخلاق، لازم است قبل از تصویب در شوراهای دانشکده ، ابتداً به معاونت پژوهشی دانشکده ارسال شود.

همایش و نشست‌ها

کرسی ترویجی "پیچیدگی ارتباطی توابع بولی و حدس باز کارپ در علوم کامپیوتر نظری"

سخنران: دکتر حسین تیموری فعال - ناقدان: دکتر ابراهیم قربانی و دکتر نویده مدرسی - سه شنبه 7 خرداد 1398 - ساعت 11:30 تا 12:30 - سالن اجتماعات دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر

برگزاری فازدوم کارگاه اخلاق در پژوهش (موضوعات علوم انسانی و اجتماعی)

مدرس: دکتر فریبااصغری، دکتر مجتبی پارسا،دکترعلی خورسندی - سخنران: دکتر احسان شمسی دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی - 3شنبه 21خرداد - 8:30 تا 18:30 - کتابخانه مرکزی

سامانه NEMA گزارش مجتمع از نظام های رتبه بندی دانشگاه ها و مجلات علمی سال 2018

سامانهٔ ایرانداک : «جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان(نما)» کوششی برای شناسایی و گزارش درست و روزآمد جایگاه کشور در شاخص‌های کلیدی جهانی علم و فناوری است.

فراخوان مقاله : دانشنامه آموزش های علمی-کاربردی

فراخوان مقاله از صاحب نظران و پژوهشگران - مهلت ثبت نام اولیه و انتخاب مداخل پیشنهادی 1398/03/31

ارتقای جایگاه دانشگاه علامه طباطبائی در رتبه‌بندی جدید پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

دانشگاه علامه طباطبائی در رتبه‌بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) به بازه ۳۰-۲۲ ارتقا یافت.

اطلاعیه : طرح‌نامه ها و پروپوزال‌ با موضوعات حساس «پژوهش های انسانی و حیوانی»

طرح‌نامه ها و پروپوزال‌ با موضوعات حساس «پژوهش های انسانی و حیوانی» نیازمند دریافت کداخلاق، لازم است قبل از تصویب در شوراهای دانشکده ، ابتداً به معاونت پژوهشی دانشکده ارسال شود.

کرسی

کرسی ترویجی "پیچیدگی ارتباطی توابع بولی و حدس باز کارپ در علوم کامپیوتر نظری"

سخنران: دکتر حسین تیموری فعال - ناقدان: دکتر ابراهیم قربانی و دکتر نویده مدرسی - سه شنبه 7 خرداد 1398 - ساعت 11:30 تا 12:30 - سالن اجتماعات دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر

برگزاری فازدوم کارگاه اخلاق در پژوهش (موضوعات علوم انسانی و اجتماعی)

مدرس: دکتر فریبااصغری، دکتر مجتبی پارسا،دکترعلی خورسندی - سخنران: دکتر احسان شمسی دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی - 3شنبه 21خرداد - 8:30 تا 18:30 - کتابخانه مرکزی

سامانه NEMA گزارش مجتمع از نظام های رتبه بندی دانشگاه ها و مجلات علمی سال 2018

سامانهٔ ایرانداک : «جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان(نما)» کوششی برای شناسایی و گزارش درست و روزآمد جایگاه کشور در شاخص‌های کلیدی جهانی علم و فناوری است.

فراخوان مقاله : دانشنامه آموزش های علمی-کاربردی

فراخوان مقاله از صاحب نظران و پژوهشگران - مهلت ثبت نام اولیه و انتخاب مداخل پیشنهادی 1398/03/31

ارتقای جایگاه دانشگاه علامه طباطبائی در رتبه‌بندی جدید پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

دانشگاه علامه طباطبائی در رتبه‌بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) به بازه ۳۰-۲۲ ارتقا یافت.

اطلاعیه : طرح‌نامه ها و پروپوزال‌ با موضوعات حساس «پژوهش های انسانی و حیوانی»

طرح‌نامه ها و پروپوزال‌ با موضوعات حساس «پژوهش های انسانی و حیوانی» نیازمند دریافت کداخلاق، لازم است قبل از تصویب در شوراهای دانشکده ، ابتداً به معاونت پژوهشی دانشکده ارسال شود.

اخلاق در پژوهش

کرسی ترویجی "پیچیدگی ارتباطی توابع بولی و حدس باز کارپ در علوم کامپیوتر نظری"

سخنران: دکتر حسین تیموری فعال - ناقدان: دکتر ابراهیم قربانی و دکتر نویده مدرسی - سه شنبه 7 خرداد 1398 - ساعت 11:30 تا 12:30 - سالن اجتماعات دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر

برگزاری فازدوم کارگاه اخلاق در پژوهش (موضوعات علوم انسانی و اجتماعی)

مدرس: دکتر فریبااصغری، دکتر مجتبی پارسا،دکترعلی خورسندی - سخنران: دکتر احسان شمسی دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی - 3شنبه 21خرداد - 8:30 تا 18:30 - کتابخانه مرکزی

سامانه NEMA گزارش مجتمع از نظام های رتبه بندی دانشگاه ها و مجلات علمی سال 2018

سامانهٔ ایرانداک : «جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان(نما)» کوششی برای شناسایی و گزارش درست و روزآمد جایگاه کشور در شاخص‌های کلیدی جهانی علم و فناوری است.

فراخوان مقاله : دانشنامه آموزش های علمی-کاربردی

فراخوان مقاله از صاحب نظران و پژوهشگران - مهلت ثبت نام اولیه و انتخاب مداخل پیشنهادی 1398/03/31

ارتقای جایگاه دانشگاه علامه طباطبائی در رتبه‌بندی جدید پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

دانشگاه علامه طباطبائی در رتبه‌بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) به بازه ۳۰-۲۲ ارتقا یافت.

اطلاعیه : طرح‌نامه ها و پروپوزال‌ با موضوعات حساس «پژوهش های انسانی و حیوانی»

طرح‌نامه ها و پروپوزال‌ با موضوعات حساس «پژوهش های انسانی و حیوانی» نیازمند دریافت کداخلاق، لازم است قبل از تصویب در شوراهای دانشکده ، ابتداً به معاونت پژوهشی دانشکده ارسال شود.

همکاری های بین الملل

کرسی ترویجی "پیچیدگی ارتباطی توابع بولی و حدس باز کارپ در علوم کامپیوتر نظری"

سخنران: دکتر حسین تیموری فعال - ناقدان: دکتر ابراهیم قربانی و دکتر نویده مدرسی - سه شنبه 7 خرداد 1398 - ساعت 11:30 تا 12:30 - سالن اجتماعات دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر

برگزاری فازدوم کارگاه اخلاق در پژوهش (موضوعات علوم انسانی و اجتماعی)

مدرس: دکتر فریبااصغری، دکتر مجتبی پارسا،دکترعلی خورسندی - سخنران: دکتر احسان شمسی دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی - 3شنبه 21خرداد - 8:30 تا 18:30 - کتابخانه مرکزی

سامانه NEMA گزارش مجتمع از نظام های رتبه بندی دانشگاه ها و مجلات علمی سال 2018

سامانهٔ ایرانداک : «جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان(نما)» کوششی برای شناسایی و گزارش درست و روزآمد جایگاه کشور در شاخص‌های کلیدی جهانی علم و فناوری است.

فراخوان مقاله : دانشنامه آموزش های علمی-کاربردی

فراخوان مقاله از صاحب نظران و پژوهشگران - مهلت ثبت نام اولیه و انتخاب مداخل پیشنهادی 1398/03/31

ارتقای جایگاه دانشگاه علامه طباطبائی در رتبه‌بندی جدید پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

دانشگاه علامه طباطبائی در رتبه‌بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) به بازه ۳۰-۲۲ ارتقا یافت.

اطلاعیه : طرح‌نامه ها و پروپوزال‌ با موضوعات حساس «پژوهش های انسانی و حیوانی»

طرح‌نامه ها و پروپوزال‌ با موضوعات حساس «پژوهش های انسانی و حیوانی» نیازمند دریافت کداخلاق، لازم است قبل از تصویب در شوراهای دانشکده ، ابتداً به معاونت پژوهشی دانشکده ارسال شود.

دسترسی