اخبار

خبر روز

برگزاری کارگاه آشنایی با راهکارهای جلوگیری از سرقت ادبی و نرم‌افزارهای مرتبط

سلسله کارگاه‌های اخلاق در پژوهش: کارگاه آشنایی با راهکارهای جلوگیری از سرقت ادبی و نرم‌افزارهای مرتبط - چهارشنبه 2 بهمن 1398

رونمایی از سامانه همراه مدیریت منابع پژوهشی «به‌پژوه» دانشگاه علامه طباطبائی

این سامانه از سوی کتابخانه مرکزی دانشگاه و همکاری پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برای مدیریت منابع پژوهشی به ویژه در بافت جامعه دانشگاهی کشور راه‌اندازی شده است.

پنجمین دوره مدرسه روش تحقیق علامه طباطبائی

دوره پنجم مدرسه روش تحقیق با مشارکت استادان ایرانی و یک استاد غیر ایرانی برگزار می شود. مدرسه روش تحقیق عموما بر روش های کیفی متمرکز است.

کرسی ترویجی: "نقد عملکرد دیوان عدالت اداری در پذیرش تحدید قلمرو صلاحیت از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی"

سخنران: دکتر مجید بنائی اسکوئی - ناقدان: دکتر محمود کاظمی و دکتر علی محمد فلاح زاده - سه شنبه 10 دیماه 1398 ساعت 13:30 الی 15:00 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - سالن کنفرانس طبقه 3

برگزاری مراسم بزرگداشت روز پژوهش

معرفی و تقدیر از پژوهشگران برتر دانشگاه علامه‌طباطبائی؛ یکشنبه اول دیماه 1398 - پژوهشگاه نفت - سالن آزادگان - ساعت 18 تا 21

قابل توجه دانش ­آموختگان محترم، در صورت تمایل به طی دوره سربازی در واحدهای زیرمجموعه معاونت پژوهشی دانشگاه

علاقمندان لازم است با مراجعه به سامانه amriye.msrt.ir نسبت به ثبت مشخصات خود اقدام نمایند.

همایش و نشست‌ها

برگزاری کارگاه آشنایی با راهکارهای جلوگیری از سرقت ادبی و نرم‌افزارهای مرتبط

سلسله کارگاه‌های اخلاق در پژوهش: کارگاه آشنایی با راهکارهای جلوگیری از سرقت ادبی و نرم‌افزارهای مرتبط - چهارشنبه 2 بهمن 1398

رونمایی از سامانه همراه مدیریت منابع پژوهشی «به‌پژوه» دانشگاه علامه طباطبائی

این سامانه از سوی کتابخانه مرکزی دانشگاه و همکاری پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برای مدیریت منابع پژوهشی به ویژه در بافت جامعه دانشگاهی کشور راه‌اندازی شده است.

پنجمین دوره مدرسه روش تحقیق علامه طباطبائی

دوره پنجم مدرسه روش تحقیق با مشارکت استادان ایرانی و یک استاد غیر ایرانی برگزار می شود. مدرسه روش تحقیق عموما بر روش های کیفی متمرکز است.

کرسی ترویجی: "نقد عملکرد دیوان عدالت اداری در پذیرش تحدید قلمرو صلاحیت از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی"

سخنران: دکتر مجید بنائی اسکوئی - ناقدان: دکتر محمود کاظمی و دکتر علی محمد فلاح زاده - سه شنبه 10 دیماه 1398 ساعت 13:30 الی 15:00 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - سالن کنفرانس طبقه 3

برگزاری مراسم بزرگداشت روز پژوهش

معرفی و تقدیر از پژوهشگران برتر دانشگاه علامه‌طباطبائی؛ یکشنبه اول دیماه 1398 - پژوهشگاه نفت - سالن آزادگان - ساعت 18 تا 21

قابل توجه دانش ­آموختگان محترم، در صورت تمایل به طی دوره سربازی در واحدهای زیرمجموعه معاونت پژوهشی دانشگاه

علاقمندان لازم است با مراجعه به سامانه amriye.msrt.ir نسبت به ثبت مشخصات خود اقدام نمایند.

کرسی

برگزاری کارگاه آشنایی با راهکارهای جلوگیری از سرقت ادبی و نرم‌افزارهای مرتبط

سلسله کارگاه‌های اخلاق در پژوهش: کارگاه آشنایی با راهکارهای جلوگیری از سرقت ادبی و نرم‌افزارهای مرتبط - چهارشنبه 2 بهمن 1398

رونمایی از سامانه همراه مدیریت منابع پژوهشی «به‌پژوه» دانشگاه علامه طباطبائی

این سامانه از سوی کتابخانه مرکزی دانشگاه و همکاری پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برای مدیریت منابع پژوهشی به ویژه در بافت جامعه دانشگاهی کشور راه‌اندازی شده است.

پنجمین دوره مدرسه روش تحقیق علامه طباطبائی

دوره پنجم مدرسه روش تحقیق با مشارکت استادان ایرانی و یک استاد غیر ایرانی برگزار می شود. مدرسه روش تحقیق عموما بر روش های کیفی متمرکز است.

کرسی ترویجی: "نقد عملکرد دیوان عدالت اداری در پذیرش تحدید قلمرو صلاحیت از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی"

سخنران: دکتر مجید بنائی اسکوئی - ناقدان: دکتر محمود کاظمی و دکتر علی محمد فلاح زاده - سه شنبه 10 دیماه 1398 ساعت 13:30 الی 15:00 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - سالن کنفرانس طبقه 3

برگزاری مراسم بزرگداشت روز پژوهش

معرفی و تقدیر از پژوهشگران برتر دانشگاه علامه‌طباطبائی؛ یکشنبه اول دیماه 1398 - پژوهشگاه نفت - سالن آزادگان - ساعت 18 تا 21

قابل توجه دانش ­آموختگان محترم، در صورت تمایل به طی دوره سربازی در واحدهای زیرمجموعه معاونت پژوهشی دانشگاه

علاقمندان لازم است با مراجعه به سامانه amriye.msrt.ir نسبت به ثبت مشخصات خود اقدام نمایند.

اخلاق در پژوهش

برگزاری کارگاه آشنایی با راهکارهای جلوگیری از سرقت ادبی و نرم‌افزارهای مرتبط

سلسله کارگاه‌های اخلاق در پژوهش: کارگاه آشنایی با راهکارهای جلوگیری از سرقت ادبی و نرم‌افزارهای مرتبط - چهارشنبه 2 بهمن 1398

رونمایی از سامانه همراه مدیریت منابع پژوهشی «به‌پژوه» دانشگاه علامه طباطبائی

این سامانه از سوی کتابخانه مرکزی دانشگاه و همکاری پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برای مدیریت منابع پژوهشی به ویژه در بافت جامعه دانشگاهی کشور راه‌اندازی شده است.

پنجمین دوره مدرسه روش تحقیق علامه طباطبائی

دوره پنجم مدرسه روش تحقیق با مشارکت استادان ایرانی و یک استاد غیر ایرانی برگزار می شود. مدرسه روش تحقیق عموما بر روش های کیفی متمرکز است.

کرسی ترویجی: "نقد عملکرد دیوان عدالت اداری در پذیرش تحدید قلمرو صلاحیت از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی"

سخنران: دکتر مجید بنائی اسکوئی - ناقدان: دکتر محمود کاظمی و دکتر علی محمد فلاح زاده - سه شنبه 10 دیماه 1398 ساعت 13:30 الی 15:00 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - سالن کنفرانس طبقه 3

برگزاری مراسم بزرگداشت روز پژوهش

معرفی و تقدیر از پژوهشگران برتر دانشگاه علامه‌طباطبائی؛ یکشنبه اول دیماه 1398 - پژوهشگاه نفت - سالن آزادگان - ساعت 18 تا 21

قابل توجه دانش ­آموختگان محترم، در صورت تمایل به طی دوره سربازی در واحدهای زیرمجموعه معاونت پژوهشی دانشگاه

علاقمندان لازم است با مراجعه به سامانه amriye.msrt.ir نسبت به ثبت مشخصات خود اقدام نمایند.

همکاری های بین الملل

برگزاری کارگاه آشنایی با راهکارهای جلوگیری از سرقت ادبی و نرم‌افزارهای مرتبط

سلسله کارگاه‌های اخلاق در پژوهش: کارگاه آشنایی با راهکارهای جلوگیری از سرقت ادبی و نرم‌افزارهای مرتبط - چهارشنبه 2 بهمن 1398

رونمایی از سامانه همراه مدیریت منابع پژوهشی «به‌پژوه» دانشگاه علامه طباطبائی

این سامانه از سوی کتابخانه مرکزی دانشگاه و همکاری پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برای مدیریت منابع پژوهشی به ویژه در بافت جامعه دانشگاهی کشور راه‌اندازی شده است.

پنجمین دوره مدرسه روش تحقیق علامه طباطبائی

دوره پنجم مدرسه روش تحقیق با مشارکت استادان ایرانی و یک استاد غیر ایرانی برگزار می شود. مدرسه روش تحقیق عموما بر روش های کیفی متمرکز است.

کرسی ترویجی: "نقد عملکرد دیوان عدالت اداری در پذیرش تحدید قلمرو صلاحیت از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی"

سخنران: دکتر مجید بنائی اسکوئی - ناقدان: دکتر محمود کاظمی و دکتر علی محمد فلاح زاده - سه شنبه 10 دیماه 1398 ساعت 13:30 الی 15:00 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - سالن کنفرانس طبقه 3

برگزاری مراسم بزرگداشت روز پژوهش

معرفی و تقدیر از پژوهشگران برتر دانشگاه علامه‌طباطبائی؛ یکشنبه اول دیماه 1398 - پژوهشگاه نفت - سالن آزادگان - ساعت 18 تا 21

قابل توجه دانش ­آموختگان محترم، در صورت تمایل به طی دوره سربازی در واحدهای زیرمجموعه معاونت پژوهشی دانشگاه

علاقمندان لازم است با مراجعه به سامانه amriye.msrt.ir نسبت به ثبت مشخصات خود اقدام نمایند.

دسترسی