اخبار

خبر روز

تقدیر از تلاش های بی شائبه کمیته دستگاهی دانشگاه علامه طباطبائی

تقدیر از تلاش های بی شائبه کمیته دستگاهی دانشگاه علامه طباطبائی در «کنگره کرسی های نظریه پردازی در چهل سالگی انقلاب اسلامی»

عضویت 22 عضو هیأت‌ علمی دانشگاه در کارگروه‌های تخصصی وزارت علوم

انتصاب 22 عضو هیأت علمی دانشگاه در کارگروه‌های تخصصی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سوی دکتر شریعتی نیاسر، معاون آموزشی وزارت

تقدیر وزارت علوم از مجریان طرح های برگزیده دانشگاهی سال 1397

تقدیر معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم از مجریان طرح های برگزیده دانشگاهی - آقایان دکتر ناصر خیابانی، دکتر علی فریدزاد، دکتر علی اصغر سالم(سال 1397)و دکتر محمد نقی زاده(سال 1396)

کرسی ترویجی "بررسی رابطه آزمون خطرپذیری بادکنکی و ریسک گریزی مالی"

صاحب نظر : دکتر سعید اسلامی بیدگلی - ناقدان : دکتر امیرحسین ارضاء و دکتر محمد اصولیان - یکشنبه 19 اسفند 1397 ساعت 15:00 - موسسه آموزش عالی بیمه اکو

تقدیر از دکتر درخشان به عنوان دانشمند برتر پنجاه و ششمین جایزه بنیاد « البرز »

دکتر مسعود درخشان، استاد عضو هیأت علمی گروه اقتصادانرژی دانشگاه به عنوان یکی از پنج دانشمند برتر جایزه بنیاد « البرز »مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفت.

پیش اجلاسیه کرسی تخصصی "قبض و بسط گفتمان سیال در چارچوب روزنامه نگاری بین¬المللی"

صاحب نظر : دکتر عباس اسدی - ناقدان : دکتر علی‌اصغر محکی، دکتر امیدعلی مسعودی، دکتر عباسعلی رهبر - داوران : دکتر همایون، دکتر عقیلی، دکتر زابلی‌زاده، دکتر کیا - 19 اسفند 97 ساعت 9 تا 12 - سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی دانشگاه

همایش و نشست‌ها

تقدیر از تلاش های بی شائبه کمیته دستگاهی دانشگاه علامه طباطبائی

تقدیر از تلاش های بی شائبه کمیته دستگاهی دانشگاه علامه طباطبائی در «کنگره کرسی های نظریه پردازی در چهل سالگی انقلاب اسلامی»

عضویت 22 عضو هیأت‌ علمی دانشگاه در کارگروه‌های تخصصی وزارت علوم

انتصاب 22 عضو هیأت علمی دانشگاه در کارگروه‌های تخصصی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سوی دکتر شریعتی نیاسر، معاون آموزشی وزارت

تقدیر وزارت علوم از مجریان طرح های برگزیده دانشگاهی سال 1397

تقدیر معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم از مجریان طرح های برگزیده دانشگاهی - آقایان دکتر ناصر خیابانی، دکتر علی فریدزاد، دکتر علی اصغر سالم(سال 1397)و دکتر محمد نقی زاده(سال 1396)

کرسی ترویجی "بررسی رابطه آزمون خطرپذیری بادکنکی و ریسک گریزی مالی"

صاحب نظر : دکتر سعید اسلامی بیدگلی - ناقدان : دکتر امیرحسین ارضاء و دکتر محمد اصولیان - یکشنبه 19 اسفند 1397 ساعت 15:00 - موسسه آموزش عالی بیمه اکو

تقدیر از دکتر درخشان به عنوان دانشمند برتر پنجاه و ششمین جایزه بنیاد « البرز »

دکتر مسعود درخشان، استاد عضو هیأت علمی گروه اقتصادانرژی دانشگاه به عنوان یکی از پنج دانشمند برتر جایزه بنیاد « البرز »مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفت.

پیش اجلاسیه کرسی تخصصی "قبض و بسط گفتمان سیال در چارچوب روزنامه نگاری بین¬المللی"

صاحب نظر : دکتر عباس اسدی - ناقدان : دکتر علی‌اصغر محکی، دکتر امیدعلی مسعودی، دکتر عباسعلی رهبر - داوران : دکتر همایون، دکتر عقیلی، دکتر زابلی‌زاده، دکتر کیا - 19 اسفند 97 ساعت 9 تا 12 - سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی دانشگاه

کرسی

تقدیر از تلاش های بی شائبه کمیته دستگاهی دانشگاه علامه طباطبائی

تقدیر از تلاش های بی شائبه کمیته دستگاهی دانشگاه علامه طباطبائی در «کنگره کرسی های نظریه پردازی در چهل سالگی انقلاب اسلامی»

عضویت 22 عضو هیأت‌ علمی دانشگاه در کارگروه‌های تخصصی وزارت علوم

انتصاب 22 عضو هیأت علمی دانشگاه در کارگروه‌های تخصصی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سوی دکتر شریعتی نیاسر، معاون آموزشی وزارت

تقدیر وزارت علوم از مجریان طرح های برگزیده دانشگاهی سال 1397

تقدیر معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم از مجریان طرح های برگزیده دانشگاهی - آقایان دکتر ناصر خیابانی، دکتر علی فریدزاد، دکتر علی اصغر سالم(سال 1397)و دکتر محمد نقی زاده(سال 1396)

کرسی ترویجی "بررسی رابطه آزمون خطرپذیری بادکنکی و ریسک گریزی مالی"

صاحب نظر : دکتر سعید اسلامی بیدگلی - ناقدان : دکتر امیرحسین ارضاء و دکتر محمد اصولیان - یکشنبه 19 اسفند 1397 ساعت 15:00 - موسسه آموزش عالی بیمه اکو

تقدیر از دکتر درخشان به عنوان دانشمند برتر پنجاه و ششمین جایزه بنیاد « البرز »

دکتر مسعود درخشان، استاد عضو هیأت علمی گروه اقتصادانرژی دانشگاه به عنوان یکی از پنج دانشمند برتر جایزه بنیاد « البرز »مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفت.

پیش اجلاسیه کرسی تخصصی "قبض و بسط گفتمان سیال در چارچوب روزنامه نگاری بین¬المللی"

صاحب نظر : دکتر عباس اسدی - ناقدان : دکتر علی‌اصغر محکی، دکتر امیدعلی مسعودی، دکتر عباسعلی رهبر - داوران : دکتر همایون، دکتر عقیلی، دکتر زابلی‌زاده، دکتر کیا - 19 اسفند 97 ساعت 9 تا 12 - سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی دانشگاه

اخلاق در پژوهش

تقدیر از تلاش های بی شائبه کمیته دستگاهی دانشگاه علامه طباطبائی

تقدیر از تلاش های بی شائبه کمیته دستگاهی دانشگاه علامه طباطبائی در «کنگره کرسی های نظریه پردازی در چهل سالگی انقلاب اسلامی»

عضویت 22 عضو هیأت‌ علمی دانشگاه در کارگروه‌های تخصصی وزارت علوم

انتصاب 22 عضو هیأت علمی دانشگاه در کارگروه‌های تخصصی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سوی دکتر شریعتی نیاسر، معاون آموزشی وزارت

تقدیر وزارت علوم از مجریان طرح های برگزیده دانشگاهی سال 1397

تقدیر معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم از مجریان طرح های برگزیده دانشگاهی - آقایان دکتر ناصر خیابانی، دکتر علی فریدزاد، دکتر علی اصغر سالم(سال 1397)و دکتر محمد نقی زاده(سال 1396)

کرسی ترویجی "بررسی رابطه آزمون خطرپذیری بادکنکی و ریسک گریزی مالی"

صاحب نظر : دکتر سعید اسلامی بیدگلی - ناقدان : دکتر امیرحسین ارضاء و دکتر محمد اصولیان - یکشنبه 19 اسفند 1397 ساعت 15:00 - موسسه آموزش عالی بیمه اکو

تقدیر از دکتر درخشان به عنوان دانشمند برتر پنجاه و ششمین جایزه بنیاد « البرز »

دکتر مسعود درخشان، استاد عضو هیأت علمی گروه اقتصادانرژی دانشگاه به عنوان یکی از پنج دانشمند برتر جایزه بنیاد « البرز »مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفت.

پیش اجلاسیه کرسی تخصصی "قبض و بسط گفتمان سیال در چارچوب روزنامه نگاری بین¬المللی"

صاحب نظر : دکتر عباس اسدی - ناقدان : دکتر علی‌اصغر محکی، دکتر امیدعلی مسعودی، دکتر عباسعلی رهبر - داوران : دکتر همایون، دکتر عقیلی، دکتر زابلی‌زاده، دکتر کیا - 19 اسفند 97 ساعت 9 تا 12 - سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی دانشگاه

همکاری های بین الملل

تقدیر از تلاش های بی شائبه کمیته دستگاهی دانشگاه علامه طباطبائی

تقدیر از تلاش های بی شائبه کمیته دستگاهی دانشگاه علامه طباطبائی در «کنگره کرسی های نظریه پردازی در چهل سالگی انقلاب اسلامی»

عضویت 22 عضو هیأت‌ علمی دانشگاه در کارگروه‌های تخصصی وزارت علوم

انتصاب 22 عضو هیأت علمی دانشگاه در کارگروه‌های تخصصی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سوی دکتر شریعتی نیاسر، معاون آموزشی وزارت

تقدیر وزارت علوم از مجریان طرح های برگزیده دانشگاهی سال 1397

تقدیر معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم از مجریان طرح های برگزیده دانشگاهی - آقایان دکتر ناصر خیابانی، دکتر علی فریدزاد، دکتر علی اصغر سالم(سال 1397)و دکتر محمد نقی زاده(سال 1396)

کرسی ترویجی "بررسی رابطه آزمون خطرپذیری بادکنکی و ریسک گریزی مالی"

صاحب نظر : دکتر سعید اسلامی بیدگلی - ناقدان : دکتر امیرحسین ارضاء و دکتر محمد اصولیان - یکشنبه 19 اسفند 1397 ساعت 15:00 - موسسه آموزش عالی بیمه اکو

تقدیر از دکتر درخشان به عنوان دانشمند برتر پنجاه و ششمین جایزه بنیاد « البرز »

دکتر مسعود درخشان، استاد عضو هیأت علمی گروه اقتصادانرژی دانشگاه به عنوان یکی از پنج دانشمند برتر جایزه بنیاد « البرز »مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفت.

پیش اجلاسیه کرسی تخصصی "قبض و بسط گفتمان سیال در چارچوب روزنامه نگاری بین¬المللی"

صاحب نظر : دکتر عباس اسدی - ناقدان : دکتر علی‌اصغر محکی، دکتر امیدعلی مسعودی، دکتر عباسعلی رهبر - داوران : دکتر همایون، دکتر عقیلی، دکتر زابلی‌زاده، دکتر کیا - 19 اسفند 97 ساعت 9 تا 12 - سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی دانشگاه

دسترسی