قوانین و مقررات پژوهشی

تعداد بازدید:۱
قوانین و مقررات پژوهشی

* دستیار پژوهشی (ویژه دانشجویان) :

  شیوه نامه دستیارپژوهشی"RA"


* فرصت مطالعاتی (داخلی) اعضای هیأت علمی و دانشجویان دکتری

- فرایند درخواست فرصت مطالعاتی (داخلی) اعضای هیأت علمی
- شیوه نامه فرصت مطالعاتی (داخلی) اعضای هیأت علمی
- شیوه نامه فرصت مطالعاتی  اعضای هیأت علمی در جامعه و صنعت
- فرایند درخواست فرصت مطالعاتی (داخلی) دانشجویان دکتری
- شیوه نامه فرصت مطالعاتی (داخلی) دانشجویان دکتری


* درخواست تمدید و ترفیع :

- راهنمای درخواست تمدید و ترفیع


* ثبت همایش :

-  شیوه نامه ثبت همایش در سامانۀ پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC 


* دوره تحقیقاتی پسا دکتری :

- قرارداد پژوهشگر دوره پسا دکتری با استاد میزبان
- شیوه نامه دورۀ تحقیقاتی پسادکتری
- تقاضا و تعهدنامه (کاربرگ)


* نشست های علمی :

درخواست برگزاری نشست علمی(دانشگاهی و ملی)
- فرم شماره 3 - اطلاعات پایانی نشست علمی


* همایش ملّی و داخلی :

- درخواست برگزاری همایش
- اطلاعات پایانی همایش


* تفاهم نامه :

- تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه علامه طباطبائی و سازمان ها (Word) - (Pdf)


* پژوهانه اعضای هیأت علمی :

- دستورالعمل اجرایی آیین نامه پژوهانه اعضای هیأت علمی دانشگاه
- راهنمای درخواست پژوهانه در سامانه پژوهشی
جدول عنوان هزینه/اسنادلازم برای تسویه حساب هزینه کرد از محل پژوهانه(اعتبار یا کارت پژوهانه)
- موارد استفاده از کارت پژوهانه


* طرح های پژوهشی :

- پرسشنامه پیشنهاد اجرای طرح های پژوهشی
- پرسشنامه پیشنهاد اجرای طرح های پژوهشی (بازنگری و تدوین برنامه درسی)
- فرم گزارش ناظر طرح

* نشریات معتبر:

راهنمای دانشجویان برای انتخاب یک نشریه معتبر برای دفاع از رساله دکتری

* تشویق آثار:

شیوه نامه تشویق آثار پژوهشی


* کرسی ها :

- شیوه‌نامۀ برگزاری کرسی­ ها
- آیین نامه برگزاری کرسی های ترویجی
- آیین نامه کمیته دستگاهی برگزاری کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره
 - آیین نامه شورای داوری و کمیته ناقدان کرسی ها
- نظام نامه و آیین نامه های هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره


* کارگاه های داخلی :

- شیوه نامه برگزاری کارگاه های داخلی
- پرسشنامه برگزاری کارگاه های پژوهشی


* پایان نامه ها و رساله ها :

- شیوه ‏نامه حمایت از پایان‌نامه‌های مقاطع تحصیلات تکمیلی
- شـیوه نامه نظارت بر پایان نامه ها و رسـاله های دانشـجویی
- شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری آموزشی- پژوهشی


* قطب علمی :

- آیین نامه تشکیل قطب علمی(مصوب مهرماه 1397)


* هسته های پژوهشی :

- شیوه نامه هسته های پژوهشی(بازنگری آبان1398)
- پرسشنامه درخواست تاسیس هسته پژوهشی (Word)
- پرسشنامه درخواست تاسیس هسته پژوهشی (Pdf)


 *  نشست های کمک به حل مسایل کشور :

دستورالعمل برگزاری ‌نشست‌های کمک دانشگاه به حل مشکلات کشور دانشگاه علامه‌ طباطبائی
- فرم درخواست برگزاری نشست های کمک به حل مشکلات کشور
- توصیه های سیاستی نشست های کمک به حل مشکلات کشور

 


* دکتری پژوهش محور :

- کاربرگ 1
- کاربرگ 2
- کاربرگ 3
- کاربرگ انتخاب واحد
- کاربرگ انتخاب استاد راهنما
- فرم گزارش ارزیابی دوم رساله
- فرم گزارش ارزیابی سوم رساله
- فرم ارزشیابی آموزشی
- آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی
- آیین نامه دوره دکترا
- آیین نامه انتقال دانشجویان خارج به داخل
- شیوه نامه پذیرش و فرایند تحصیلی دانشجوی دکتری پژوهش محور
- جدول برنامه زمان بندی اجرای دوره
- دستورالعمل پرداخت حق الزحمه اعضای کمیته راهبری رساله دکتری پژوهش محور
- دستورالعمل راهنمایی، مشاوره و داوری پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری
- شیوه اجرایی و نظارتی دوره دکتری پژوهش محور
- شیوه نامه پذیرش و ظرفیت دانشجو در دوره دکترای تخصصی
- شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری پژوهش محور