آئین نامه، شیوه نامه و فرم های پژوهشی

تعداد بازدید:۱

کلیه شیوه نامه های مدیریت امور پژوهشی در لینک زیر قابل مشاهده است :

* مجموعه قوانین و مقررات مدیریت امور پژوهشی (به روز رسانی شده- پاییز 1401


* پژوهانه(گرنت) اعضای هیأت علمی  :

- دستورالعمل اجرایی آیین نامه پژوهانه اعضای هیأت علمی دانشگاه
- راهنمای درخواست پژوهانه در سامانه پژوهشی


* دریافت کد اخلاق

- روند دریافت کد اخلاق

- رضایت آگاهانه مصاحبه ای

- رضایت آگاهانه پرسشنامه ای

- رضایت نامه شرکت در پژوهش

- نامه استاد راهنما به معاون پژوهشی

- درخواست و تعهد دانشجو

- پیش از اعطای کد _ دکتری

- پیش از اعطای کد _ ارشد

- پیش از اعطای طرح


*فرآیند جدید انجام دستیار پژوهشی

* فرم کاربرگ دستیار پژوهشی


* فرصت مطالعاتی (داخلی) اعضای هیأت علمی و دانشجویان دکتری

- فرایند درخواست فرصت مطالعاتی (داخلی) اعضای هیأت علمی
- شیوه نامه فرصت مطالعاتی (داخلی) اعضای هیأت علمی
- شیوه نامه فرصت مطالعاتی  اعضای هیأت علمی در جامعه و صنعت
- فرایند درخواست فرصت مطالعاتی (داخلی) دانشجویان دکتری
- شیوه نامه فرصت مطالعاتی (داخلی) دانشجویان دکتری


* درخواست تمدید و ترفیع :

- راهنمای درخواست تمدید و ترفیع


* ثبت همایش :

-  شیوه نامه ثبت همایش در سامانۀ پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC 


* دوره تحقیقاتی پسا دکتری :

- قرارداد پژوهشگر دوره پسا دکتری با استاد میزبان
- تقاضا و تعهدنامه (کاربرگ)


* نشست های علمی :

-ابلاغ بودجه نشست مجازی

-نکات مربوط به نشست های علمی
- فرم اطلاعات پایانی نشست علمی
- درخواست برگزاری نشست علمی (دانشگاهی- ملی)

- فرم قرارداد نشست علمی


* همایش ملّی و داخلی :

- درخواست برگزاری همایش علمی ملی

- قرارداد مقطوع برگزاری همایش علمی


* تفاهم نامه :

- تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه علامه طباطبائی و سازمان ها (Word) - (Pdf)


* طرح های پژوهشی :

- طرحنامه (مختص طرح های درون واحدی و دانشگاهی)
- طرحنامه ( مختص طرح های بین المللی)
- فرم داوری طرحنامه ( درون واحدی ، دانشگاهی ، بین المللی )

فرم بررسی اولیه طرح نامه ( پیش از طرح در شورای پژوهشی دانشگاه )

فرم گزارش نظارت بر اجرای طرح های پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی

شیوه نامه تحویل طرح های پژوهشی

قالب طرح ( گزارش نهایی طرح پژوهشی)

توصیه های سیاستی طرح های پژوهشی (مختص های دانشگاهی )

کاربرگ بررسی گزارش نهایی طرح های پژوهشی

قرارداد نظارت بر طرح های پژوهشی


* نشریات معتبر:

راهنمای دانشجویان برای انتخاب یک نشریه معتبر برای دفاع از رساله دکتری


* کرسی ها :

- شیوه‌نامۀ برگزاری کرسی­ ها
- آیین نامه برگزاری کرسی های ترویجی
- آیین نامه کمیته دستگاهی برگزاری کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره
 - آیین نامه شورای داوری و کمیته ناقدان کرسی ها
- نظام نامه و آیین نامه های هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره


* کارگاه های داخلی :

- فرآیند جدید انجام - مدرسه علمی کارگاه

- فرم قرارداد مقطوع برگزاری کارگاه پژوهشی
- پرسشنامه برگزاری کارگاه های پژوهشی


* پایان نامه ها و رساله ها :

- شیوه ‏نامه حمایت از پایان‌نامه‌های مقاطع تحصیلات تکمیلی
- شـیوه نامه نظارت بر پایان نامه ها و رسـاله های دانشـجویی
- شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری آموزشی- پژوهشی


* قطب علمی :

- آیین نامه تشکیل قطب علمی(مصوب مهرماه 1397)


* هسته های پژوهشی :

- شیوه نامه هسته های پژوهشی(بازنگری آبان1398)
- پرسشنامه درخواست تاسیس هسته پژوهشی (Word)
- پرسشنامه درخواست تاسیس هسته پژوهشی (Pdf)


 *  نشست های کمک به حل مسائل کشور :
- فرم درخواست برگزاری نشست های کمک به حل مشکلات کشور
- توصیه های سیاستی نشست های کمک به حل مشکلات کشور

 


* دکتری پژوهش محور :

- کاربرگ 1
- کاربرگ 2
- کاربرگ 3
- کاربرگ انتخاب واحد
- کاربرگ انتخاب استاد راهنما
- فرم گزارش ارزیابی دوم رساله
- فرم گزارش ارزیابی سوم رساله
- فرم ارزشیابی آموزشی
- آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی
- آیین نامه دوره دکترا
- آیین نامه انتقال دانشجویان خارج به داخل
- شیوه نامه پذیرش و فرایند تحصیلی دانشجوی دکتری پژوهش محور
- جدول برنامه زمان بندی اجرای دوره
- دستورالعمل پرداخت حق الزحمه اعضای کمیته راهبری رساله دکتری پژوهش محور
- دستورالعمل راهنمایی، مشاوره و داوری پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری
- شیوه اجرایی و نظارتی دوره دکتری پژوهش محور
- شیوه نامه پذیرش و ظرفیت دانشجو در دوره دکترای تخصصی
- شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری پژوهش محور


* تبدیل پایان نامه/رساله به کتاب :

فرم مربوط به تبدیل پایان نامه به کتاب


*فرم کارتکس دفاع دانشجوئی


*شیوه نگارش قابل قبول ( نام دانشگاه ) به فارسی و انگلیسی


*راهنمای دانشجویان برای انتخاب نشریه علمی معتبر