آیین نامه، شیوه نامه و فرم های بین الملل

تعداد بازدید:۱

کتاب گزارش تفاهم نامه های بین المللی دانشگاه (به روز رسانی شده تا مهر 1400)

کارنامه همکاریهای علمی بین المللی دانشگاه

فرم ها و شیوه نامه های دانشجویان

 • فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری
 • شیوه نامه دوره تحقیقاتی پسادکتری(بازنگری خرداد1400)
 • شرکت دانشجویان تحصیلات تکمیلی در همایش‌های بین‌المللی
 • شرکت دانشجویان تحصیلات تکمیلی در کارگاه‌های علمی بین‌المللی
 • شرکت دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی در مسابقات علمی بین المللی
 • دوره کوتاه مدت دانش افزایی گروه­های دانشجویی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی خارجی
 • سفرهای کوتاه مدت علمی دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت ارائة مقاله در همایش‌های بین‌المللی
 • شرکت دانشجویان در کارگاه ، المپیاد و دوره های  آموزشی- پژوهشی در سطح بین المللی
 • شهریه هیأت امناء
 • گردش کار
 • sabbatical_application
 • applicant_short_term
 • self financing- scholarship

 

فرم ها و شیوه نامه های اعضای هیأت علمی

 • فرصت های مطالعاتی برای اعضای هیأت علمی
 • بازدید اعضای هیات علمی از مراکز آموزشی و پژوهشی بین‌المللی
 • سفرهای کوتاه مدت علمی اعضای هیأت علمی جهت شرکت در همایش بین‌المللی خارج از کشور به منظور ارائه مقاله
 • دوره های دانش افزایی اعضای هیأت علمی
 • شرکت اعضای هیات علمی در کارگاه ها و دوره های کوتاه مدت آموزشی- پژوهشی بین المللی
 • برگزاری نشست های بین المللی
 • برگزاری کارگاه بین المللی
 • آیین نامه برگزاری همایش بین المللی
 • درخواست برگزاری همایش بین المللی
 • پرسشنامه فرصت مطالعاتی
 • شیوه نامه پژوهش های مشترک بین المللی
 • پیشنهاد اجرای طرح بین‌الملل
 • شیوه ‏نامه اجرایی سفرهای اعضای هیأت علمی به منظور تدریس در خارج از کشور
 • شیوه نامه شرکت اعضای هیأت علمی دانشگاه در دوره پسادکتری